Značení turistických tras

Rok 2020 byl zvláštní, ale i tak zajímavý a krásný. Již minulý rok 2019 jsme věděli, že bude hodně práce v lesích, které jsou postiženy kůrovcovou kalamitou. Těžba dřeva a následné odklízení těžařskými firmami nám značkařům dalo hodně práce. Bylo třeba obnovit stávající trasy dle tříletého plánu obnovy, ale důležitější pro schůdnost byly obnoveny...

Vážení cyklisté, kamarádi, žádám Vás tímto, abyste respektovali fakt, že pěší turistické trasy jsou ve velké většině pouze pro pěší! Netýká se to pochopitelně zpevněných cest lesních, polních, případně jiných zpevněných komunikací.

Dobrý den,
jako zapálený horský turista, skaut a sportovec bych chtěl moc poděkovat všem těm, kteří se starají o turistické značení v ČR. Byl jsem v posledních letech mnohokrát na Slovensku a nedávno i dvakrát v Alpách (italských i Rakouských) a musím říct, že české značení je nesrovnatelně lepší než značení v těchto zemích. Na Slovensku často...

Karlovarsko. Krajina lázní, hor, památek a přírodních krás. I zde jako v celé naší republice jsou turistické trasy. A někdy je třeba výpomoc. Proto jsme vyjeli ve dvou značit v tomto kraji. Vyznačili jsme některé nové trasy, které více zatraktivní síť pěších tras. Snad se Vám přátelé turistiky budou líbit a nezabloudíte na nich. Byl to překrásný...

Banát je rozsáhlá oblast v jihovýchodní Evropě, která byla po vyhraných válkách s Turky následně dosídlena, a v kopcích nad Dunajskou soutěskou v první čtvrtině devatenáctého století vzniklo šest českých vesnic.