Zpráva o značení pěších turistických tras v roce 2020

03.01.2021

Vladimír Maršík

Rok 2020 byl zvláštní, ale i tak zajímavý a krásný. Již minulý rok 2019 jsme věděli, že bude hodně práce v lesích, které jsou postiženy kůrovcovou kalamitou. Těžba dřeva a následné odklízení těžařskými firmami nám značkařům dalo hodně práce. Bylo třeba obnovit stávající trasy dle tříletého plánu obnovy, ale důležitější pro schůdnost byly obnoveny ty trasy, které byly právě touto kalamitou nejvíce dotčeny. Ale obrovskému úsilí a nasazení značkařů pro dobrou věc přineslo své ovoce. Vše bylo obnoveno, vše bylo opravena a vše zmapováno.

Mezi obnovené trasy patřila i červená TZT Chotěboř- Doubravské údolí - Pobočenský rybník. Mimochodem, tato trasa patří mezi nejvíce chozené trasy nejen na Havlíčkobrodsku. Trasa je velice dobře vyznačena.

Další trasa modré barvy Lipnice nad Sázavou - Závidkovice - Pod Malou Homolí. S novináři v patách se dobře pracovalo.

Další modrá TZT Havlíčkův Brod - Horní Krupá - Leškovice. Zde bylo hodně práce z důvodu kůrovce.

Naší mladí chlapci perfektně obnovili modrou TZT Číhošť - Kynice - Leština u Světlé nad Sázavou.

Naše dámy se velice dobře postaraly o obnovu žluté TZT Lipka - Barovice -Štěpánov a druhá dvojice dam zelené TZT Jakubovice - Pod Výhledem a modré TZT Smrčná - Opatovice.

Byla rovněž vyznačena zelená TZT Havlíčková Borová- Rozsochatec - Lysá.

Veliká práce byla na žluté TZT Mírovka - Vysoká. Opět kůrovec.

Byly opraveny a to několikrát za sebou kratší úseky Úsobí - Pejchalův mlýn a okolí zříceniny hradu Ronovec.

Celková obnova činila 198 km, oprava 21 km a pracovalo 27 značkařů a dva noví zájemci o značení.

Všem patří srdečné poděkování.

Sezónu značkaři zhodnotili na závěrečném aktivu, který se konal na Dočkalově mlýně v Michalovicích.