Značili jsme v Banátu

10.06.2018

Martin Pesler

Banát je rozsáhlá oblast v jihovýchodní Evropě, která byla po vyhraných válkách s Turky následně dosídlena, a v kopcích nad Dunajskou soutěskou v první čtvrtině devatenáctého století vzniklo šest českých vesnic.

A tak na týden na konci května jedeme do Rumunska, kde postupně v okolí dvou českých vesnic Bígru a Eibenthalu obnovíme značení na 26 km. To značení vzniklo hlavně kvůli Čechům, kteří sem stále jezdí a poznávají a putují od vesnice k vesnici. Kraj je tu krásný a lesy panensky divoké.

Není problém se tu kdekoli poměrně levně ubytovat i s polopenzí. Domácí strava je vydatná a nám se nikdy po skvělé snídani na vidličku skoro ani nechtělo zvednout se a jít značit. Snídaně nás pohodlně zasytila až do večeře.

Přes den jsme malovali turistické značky, prořezávali podrost, který je clonil, řešili křižovatky a občas se kochali z vyhlídek pohledem na zelenou zvlněnou zalesněnou krajinu. V lese jsme občas potkali srnce či jeleny, po bouřce, která nás také jednou chytla, jsme viděli spoustu mloků a také pozorovali několik velkých roháčů. Na loukách cvrkali cvrčci a cikády a přes nohy nám skákalo plno kobylek.

Týden práce nám utekl jako voda a za námi zůstal kus trasy s čerstvě zářícími značkami.