Vojtěch Náprstek a Karel Havlíček Borovský

07.09.2017

IVO HAŠKA A MARTIN PLUHAŘ

V sobotu 2. září jsme si připomněli 123. výročí úmrtí Vojtěcha Náprstka (17.4.1826 - 2.9.1894), českého vlastence, národopisce a především spoluzakladatele Klubu českých turistů. Pro nás jako členy KČT a "Havlíčky" je významným faktem přátelství mezi Vojtěchem Náprstkem a Karlem Havlíčkem Borovským. Měli mnoho společného - vlastenectví, hrdost a odvahu.

Jak uvádí historik a archivář Zdeněk Šole ve své knize Vojta Náprstek a jeho doba, tak se osmnáctiletý Náprstek prvně setkal s Havlíčkem, který byl o pět let starší, krátce po jeho návratu z Ruska roku 1844. Tedy rok před Havlíčkovým přesídlením do Prahy, kde zahájil svoji novinářskou dráhu.

Náprstek odjel v roce 1846 na nátlak své matky do Vídně studovat práva, kde se velmi rychle zapojil do života českých krajanů. Havlíček pak v časopise Česká včela, který byl přílohou Pražských novin, otiskoval jeho referáty ze života vídeňských Čechů.

Duševní spřízněnost obou vlastenců dokresluje Náprstkovo blahopřání ke svatbě Karla Havlíčka s Julií Sýkorovou: Došla nám zpráva, že dne 4. března 1848 stav svůj panický změníte, zavdává nám příležitost Vám ze srdce přát, aby nový stav tento Vám nikoliv, jak nezřídka se přihází, jhem, nýbrž pravým svazkem růžovým se stal, z něhož by četných synů a dcer vlasti naší vykvetlo, a Vám by i ženatému, vždy dosti svobody pozůstalo, abyste tak jako dosavade i budoucně neúnavné a neohrožené práva národa českoslovanského zastávati mohl. Toho tobě my všichni tuto podepsaní žádáme, Vám pak s chotí Vaší stálého zdraví přejeme. Konečně vroucí přání pronášíme, abyste nás s chotí svou brzo ve Vídni navštívili. Sláva! Sláva! Sláva!

Přání však zůstalo nevyslyšeno, setkat se jim už nepodařilo. Náprstkova vlastenecká činnost v revolučním roce 1848 vrcholila, jeho boj za svobodu tisku se však nelíbil c.k. policii, která na něj vydala zatykač. Před hrozbou žaláře utekl do Ameriky, kde strávil deset let.

To Havlíčka potkal jiný, nám dobře známý osud. Havlíček byl c.k. zákonem jemu na míru šitým deportován do vyhnanství v Brixenu, odkud se roku 1855 vrátil s podlomeným zdravím a o rok později umírá na tuberkulózu, v té době nevyléčitelné onemocnění.

Tehdy se jejich osudy naposledy propojí - Havlíčkův pohřeb organizuje Ferdinand Fingerhut-Náprstek, mladší bratr Vojtěcha Náprstka, který je tou dobou stále ještě za velkou louží.

A připomeňme si ještě jedno významné datum - 1. června 1888. To je den, kdy Vojtěch Náprstek společně s Vilémem Kurzem založili Klub českých turistů. Toto datum je nám důvěrně známé a KČT k němu chystá velké oslavy...