Důrazné upozornění, zejména pro cyklisty!

04.06.2020

Vážení cyklisté, kamarádi, žádám Vás tímto, abyste respektovali fakt, že pěší turistické trasy jsou ve velké většině pouze pro pěší! Netýká se to pochopitelně zpevněných cest lesních, polních, případně jiných zpevněných komunikací.

Dost vlastníků, přes které vedou pěší trasy, si velice často stěžuje na neukázněnost
právě cyklistů. Některým trasám pro pěší hrozí proto jejich přeložení a v horším případě zrušení. A to snad nikdo nechceme.

Buďme tedy ohleduplní i k vlastníkům pozemků. V současné době hrozí např. ZRUŠENÍ
modré TZT pod Michalovicema na Havlíčkobrodsku.

Věřím, že valná část z Vás toto respektuje. Prosím vás tedy o to, abyste toto varování
šířili mezi ostatní cyklisty. Cyklistika je zdravý sport a proto se budují cyklotrasy, nebo cyklostezky.

Přeji Vám, ať máte minimum defektů a užíváte si jízdy.

Vladimír Maršík

předseda
značení ZO Havlíčkobrodsko


Kodex turisty a cyklisty

SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ

1. Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě.

2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.

3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.

4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.

5. Své odpadky odnes s sebou.

6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.

7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.

KODEX PĚŠÍHO TURISTY

1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí.

2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na průjezd cyklistů.

3. Dej cyklistovi signál, že o něm víš.

4. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo.

KODEX CYKLISTY

1. Jezdi pouze po povolených cestách. Jestliže je cesta označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

2. Nezanechávej stopy. Nejezdi za podmínek, které nechávají stopy po Tvém průjezdu, například v rozměklé hlíně po dešti. Drž se existujících cest a nevytvářej další. Odvážej své odpadky.

3. Ovládej své kolo. To je velmi důležité, pokud na stezce potkáš pěší turisty, koně nebo jiné kolaře. Dobrá rovnováha a náležité brždění jsou nejdůležitější dovedností pro jízdu na kole.

4. Dávej přednost ostatním. Je to prosté: dostatečně zpomal a buď přátelský k lidem, které potkáš. Míjej je bezpečně, raději zastav a sesedni, což je obzvlášť dobrý nápad, pokud míjíš jezdce na koni.

5. Ke zvířatům a rostlinám se chovej ohleduplně. Nechávej zvířatům dostatek prostoru a neděs je. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary.

6. Jednej s rozmyslem. Voz vše, co potřebuješ, na bezpečnou vyjížďku, předvídej nebezpečné situace. Používej přilbu.