Do Lán na den T. G. Masaryka

06.03.2018

Ivo Haška

V letošním roce je několik vzácných jubileí. Tentokrát jsem se rozhodl místo tradiční akce podívat se do Lán, kde se konala vzpomínková akce pořádaná u příležitosti 100 let od vzniku samostatného Československa a 130 let Klubu českých turistů.

Hned po výstupu z vlaku ve Stochově jsem si prohlédl prezidentskou čekárnu. Byla mimořádně zpřístupněna pro veřejnost. V místním muzeu TGM měli hodně exponátů z jeho éry. Dokonce i trafiku s dobovými novinami. Ale cedule zákaz kouření historická nebyla. Také se dalo ochutnat několik jeho oblíbených jídel.

Hlavní část programu začala ve 13 hodin u jezdecké sochy TGM pietním aktem. Po projevech zazpíval velký pěvecký sbor píseň Ach synku, synku a následně státní hymnu, při níž skupina osob v dobových policejních uniformách položila věnce.

Účast na akci byla mimořádně vysoká, ale organizátoři to měli hezky zorganizované a vše bez potíží ke spokojenosti turistů zvládali.