Aktuálně

Kamarád, turista a skvělý člověk již není mezi námi. Vladimír Maršík, předseda a zakladatel našeho odboru, zemřel náhle a zcela nečekaně ve středu 20. 1. 2021. Čest jeho památce!

Rok 2020 byl zvláštní, ale i tak zajímavý a krásný. Již minulý rok 2019 jsme věděli, že bude hodně práce v lesích, které jsou postiženy kůrovcovou kalamitou. Těžba dřeva a následné odklízení těžařskými firmami nám značkařům dalo hodně práce. Bylo třeba obnovit stávající trasy dle tříletého plánu obnovy, ale důležitější pro schůdnost byly obnoveny...

Horobraní

15.09.2020

Od března letošního roku proběhlo z důvodu, které všichni známe, velice málo turistických akcí. KČT Havlíček nemohl např. zorganizovat jak velice populární pochod Jarní Vysočinou (poprvé měla být i 100 km trasa), tak i pochod Cestou Josefa Toufara do středu ČR.
Proběhlo tedy "jen" Chotěbořské putování. A co přinesou další dny a měsíce nevíme.

Vážení cyklisté, kamarádi, žádám Vás tímto, abyste respektovali fakt, že pěší turistické trasy jsou ve velké většině pouze pro pěší! Netýká se to pochopitelně zpevněných cest lesních, polních, případně jiných zpevněných komunikací.

Srdečně zveme na 12. ročník turistického pochodu a cyklovyjížďky CHOTĚBOŘSKÉ PUTOVÁNÍ, který se uskuteční v sobotu 20. června 2020. Další informace najdete v propozicích.

Zdravím Vás z Vysočiny, která je zalitá slunečními paprsky. V pátek měl být zahájen turistický pochod Jarní Vysočinou, který ovšem ze známých důvodů nebylo možné uspořádat. Co nejupřímněji Vám všem chci poděkovat za snahu k nám přijet a podpořit nás. Velice si toho vážíme. I tímto chci poděkovat všem těm, kteří pro nás chtěli vytvořit to nejlepší,...

Ve dnech 14.-16. 2. 2020 se nám podařilo uspořádat 1. ročník Zimního táboření na hradních zříceninách Vysočiny konaný na zřícenině hradu Orlík u Humpolce. Táboření se zúčastnilo 22 lidí včetně nejmladší teprve 6 leté tábornice. Počasí velmi přálo a bylo až nadstandardně jarní počasí, pro účastníky byla připravena kratší pěší vycházka do Humpolce a...