Aktuálně

Srdečně vás zveme na další ročník pochodu Chotěbořské putování, který se uskuteční v sobotu 19.6.2021. Další informace naleznete v přiložených propozicích, vč. pozvánky na 7 km dlouhou dětskou trasu.

Desátého ročníku hvězdicového pochodu Po stopách pátera Josefa Toufara do středu České republiky, který se za téměř ideálního počasí konal v sobotu 8. května, se zúčastnilo 61 nadšených turistů. Turisté přijeli mj. z Prahy, Olomouce, Brna, Jihlavy a Šimanova.

Dovolujeme si Vás pozvat už na 10. ročník pochodu Po stopách pátera Josefa Toufara, který se koná v sobotu 8. května. Podrobné informace naleznete v propozicích v příloze.

Kamarád, turista a skvělý člověk již není mezi námi. Vladimír Maršík, předseda a zakladatel našeho odboru, zemřel náhle a zcela nečekaně ve středu 20. 1. 2021. Čest jeho památce!

Rok 2020 byl zvláštní, ale i tak zajímavý a krásný. Již minulý rok 2019 jsme věděli, že bude hodně práce v lesích, které jsou postiženy kůrovcovou kalamitou. Těžba dřeva a následné odklízení těžařskými firmami nám značkařům dalo hodně práce. Bylo třeba obnovit stávající trasy dle tříletého plánu obnovy, ale důležitější pro schůdnost byly obnoveny...

Horobraní

15.09.2020

Od března letošního roku proběhlo z důvodu, které všichni známe, velice málo turistických akcí. KČT Havlíček nemohl např. zorganizovat jak velice populární pochod Jarní Vysočinou (poprvé měla být i 100 km trasa), tak i pochod Cestou Josefa Toufara do středu ČR.
Proběhlo tedy "jen" Chotěbořské putování. A co přinesou další dny a měsíce nevíme.

Vážení cyklisté, kamarádi, žádám Vás tímto, abyste respektovali fakt, že pěší turistické trasy jsou ve velké většině pouze pro pěší! Netýká se to pochopitelně zpevněných cest lesních, polních, případně jiných zpevněných komunikací.

Srdečně zveme na 12. ročník turistického pochodu a cyklovyjížďky CHOTĚBOŘSKÉ PUTOVÁNÍ, který se uskuteční v sobotu 20. června 2020. Další informace najdete v propozicích.